Coaching gedragsverandering

In de begeleiding nemen in eerste instantie natuurlijk bespreking van het voedings/leefstijl advies en kennisoverdracht een grote plek in. In de eerste weken is meestal de motivatie om gewoonten te veranderen erg groot. En richt mijn coaching zich dus vooral op praktische adviezen om je gewoonten goed te kunnen veranderen in jouw situatie.
 
Om je doelstelling(en) te kunnen bereiken is het echter van belang dat je de veranderingen in je voedingspatroon en leefstijl voor langere tijd en soms ook voor altijd verandert. En dit is voor veel mensen moeilijk. Bij langdurige gedragsverandering komt meer kijken dan kennis en motivatie. 
 
In mijn coaching kan dit dan ook een belangrijke plek innemen. We plannen dan vervolgconsulten zolang je hier baat bij hebt. We kijken dan naar onderliggende factoren, waaronder ook stress, die je pogingen om je gedrag te veranderen ondermijnen. Voor veel cliënten maakt dit het verschil in het uiteindelijke resultaat.