Privacy verklaring Joyfood

Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van mijn diensten dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via telefoon of mail (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), bij het verstrekken van je ingevulde anamnese formulier en bij de persoonlijke consulten. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens
Waarom is dat nodig?

Ik heb jouw persoonsgegevens nodig om je een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Ik bewaar jou gegevens tot 5 jaar na jouw laatste consult.

Delen met anderen

Ik deel jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming met anderen. Alleen de persoonsgegevens en in rekening gebrachte diensten en/of producten die op de facturen staan, deel ik met mijn boekhouder.    Hiermee heb ik een  overeenkomst om te zorgen voor   een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid  van dit soort gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt hiervoor contact met mij opnemen.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.